Hořák: Nezbytný pomocník v domácnosti pro dokonalé vaření

Hořák

ořák - číslovaná osnova

Ořák, také známý jako hořák, je jedním z nejvýznamnějších zařízení v různých průmyslových procesech. Tento přístroj pomáhá spalovat palivo a produkovat teplo pro různé účely, jako jsou například ohřev vody nebo vytápění domů.

Číslovaná osnova ořáku může být následující:

1. Zdroj paliva - Ořák typicky používá plyny, oleje nebo jiné formy paliv k produkci tepla.

2. Spalovací komora - Palivo se spaluje v této části ořáku, což produkuje horký plyn.

3. Regulace plamene - Plamen musí být udržován na správné intenzitě a velikosti.

4. Horký plyn - Vyhřátý plyn proudící z ořáku může být použit k ohřevu různých médií (např. proudící voda nebo vzduch).

5. Úprava emisí - Odpadní plyny vyprodukované spalováním musí být řešeny kvůli jejich dopadu na životní prostředí.

Ovládání ořáků mohou být elektrické nebo manuální a mají mnoho aplikací od průmyslových zařízení až po domácí spotřebiče jako jsou vařiče nebo trouby. Výběr správného ořáku je klíčový pro efektivitu a bezpečnost procesu, ve kterém se používá.

V dnešní době se hořák stal nedílnou součástí každého domácnosti a průmyslového odvětví. Je to zařízení, které slouží k vytápění, vaření nebo horkovzdušnému sušení. Existuje mnoho typů hořáků, od malých plynových a elektrických spotřebičů až po velké spalovací jednotky používané v průmyslu. Vývoj moderní technologie umožňuje vyrábět i ekologicky šetrné hořáky s nižší spotřebou energie a snižujícím se dopadem na životní prostředí. V této článku si přiblížíme nejen historii hořáků, ale také jejich různorodost a praktické využití.

1 Úvodní informace o hořácích

Hořák je zařízení, které slouží k ohřevu nebo spalování různých materiálů. Může se jednat o plynové, olejové nebo pevná paliva hořáky. Hořáky jsou využívány v různých oblastech průmyslu, jako například v automobilovém průmyslu, potravinářském průmyslu či domácím použití pro vaření a topení. V dnešní době se stále více rozvíjí technologie hořáků s nižší spotřebou paliva a menším množstvím emisí.

2 Význam hořáků v domácích spotřebičích

Hořáky jsou důležitou součástí mnoha domácích spotřebičů, jako jsou například sporáky, trouby či grily. Prvním významem hořáků je samozřejmě zajištění správného ohřevu potravin. Díky preciznímu nastavení intenzity plamene lze regulovat teplotu vaření a péči o jídlo takto přizpůsobit konkrétním nárokům.

Druhým velmi důležitým významem hořáků je úspora energie. Moderní technologie umožňuje využít tepelnou energii co nejefektivněji a minimalizovat tak ztráty tepelné energie během procesu vaření či pečení. Tento fakt si žádají nejen samotní uživatelé těchto spotřebičů, ale i sama planeta, která se potýká s problémy globálního oteplování.

Vzhledem k těmto dvěma významným faktorům jsou hořáky považovány za klíčovou součást domácích spotřebičů a neustále se vyvíjí nové technologie, aby byly co nejefektivnější a šetrné k životnímu prostředí.

Typy hořáků

Hořák je jedním z nejdůležitějších prvků v mnoha zařízeních a strojích. Existuje několik typů hořáků, které se používají v různých aplikacích. Jedním z nejčastějších typů hořáků je plynový hořák, který se běžně používá v kuchyňských sporácích a pecích. Tyto hořáky mají obvykle regulátor tlaku plynu a ventil pro regulaci plamene.

Dalším častým typem hořáku je olejový hořák, který se používá v topení a vyrábí teploty přes 1000 °C. Tyto hořáky jsou efektivní a poskytují rychlé teplo pro různé účely.

Dalšími typy hořáků jsou například acetylenové hořáky, svařovací hořáky apod. Každý typ má své specifické vlastnosti, které diktují jeho použitelnost ve specifických aplikacích.

Bez ohledu na to, jaký typ hořáku se rozhodnete použít, je důležité zajistit jeho správnou údržbu a správné nastavení plamene pro optimální funkčnost a bezpečnost při práci s ním.

1 Plynové hořáky

Plynové hořáky jsou dnes velmi často používány v různých oblastech, jako je například domácí vaření, průmyslová výroba, zpracování kovů a mnoho dalších. Tyto hořáky jsou vybaveny regulátorem tlaku a ventilací pro řízení intenzity plamene. Díky svému designu umožňují efektivní spalování plynu s maximálním využitím energie a minimalizací emisí. Používají se jak pro přímé ohřevy na pánvi nebo ve velkých kotlících tak i pro ohřev vzduchu nebo vody prostřednictvím tepelných výměníků. Plynové hořáky jsou skvělou volbou pro ty, kteří hledají moderní a šetrné řešení pro své požadavky na tepelné zdroje.

2 Elektrické hořáky

2 Elektrické hořáky jsou moderní a praktický nástroj pro vaření. Tyto hořáky dokážou nahradit tradiční plynové nebo petrolejové varianty, což je vhodné například v menších bytech nebo tam, kde není možné mít plynovou přípojku. Elektrické hořáky mají také jednodušší údržbu a snadněji se ovládají, což je ideální pro začínající kuchaře. Rozmístění varných zón na těchto hořácích umožňuje vařit i několik jídel zároveň. Dnešní modely elektrických hořáků pak nabízejí řadu dalších funkcí jako např. intervalový časovač či bezpečnostní prvky, které zaručují ochranu před požárem.

3 Kombinované hořáky

Kombinované hořáky jsou moderní zařízení, která jsou využívána k různým účelům. Tyto hořáky mají schopnost kombinovat více paliv a tím vytvářet vyšší teploty, což umožňuje efektivnější práci. Mezi nejoblíbenější typy kombinovaných hořáků patří plazmové, laserové a plynotlivé. Plazmový hořák je vhodný pro řezání kovu, zatímco laserový hořák se používá především k označování materiálů. Plynotlivý hořák pak umožňuje regulaci velikosti plamene a je využíván například při vaření nebo topení. Kombinované hořáky se staly nezbytností v mnoha odvětvích průmyslu i domácím prostředí a dnes již nelze bez nich imaginovat naši modernizovanou společnost.

Funkce hořáků

Funkce hořáků jsou klíčové při vaření, pečení a ohřívání potravin. Hořák je zařízení, které vytváří otevřený plamen nebo tepelnou energii s cílem zahřát nějaký materiál, ať už se jedná o potravinu či nápoj. Existují různé druhy hořáků, například plynové, elektrické, olejové, dřevěné a další. Každý typ má své specifické funkce a vlastnosti, které zaručují optimální výkon pro danou aplikaci.

V průmyslových kuchyních se používají většinou velké plynové hořáky s trubkovými systémy, které dokáží ohřát velká množství potravin během krátké doby. V domácím prostředí jsou oblíbeny menší elektrické hořáky nebo plynotlivce. Tyto modely mají tu výhodu, že si lze snadno nastavit přesnou teplotu vaření pomocí termostatu.

Hořáky také hrají důležitou roli při grilování na zahradě nebo kempování. Dnes už jsou dostupné moderní plynové grily nebo piknikové ohniště, které umožňují variabilitu teploty a kontrolu nad plamenem.

Celkově lze říci, že funkce hořáků jsou klíčové v gastronomii i běžném životě. Správný výběr a použití hořáků dokáže zlepšit chuť, kvalitu a rychlost přípravy jídla.

1 Hořáky jako zdroj tepla

Hořák je zařízení, které slouží jako zdroj tepla. Může být napájen plynem, olejem nebo elektřinou a využívá se především v domácnostech při vaření. Existují různé druhy hořáků, od malých kuchyňských po velké průmyslové, které se používají v rozsáhlých výrobních procesech. V poslední době se také stávají čím dál populárnějšími hořáky na bioplyn nebo na biopaliva, což je ekologický způsob ohřívání bez emisí škodlivin do ovzduší. Hořák je tedy nedocenitelným pomocníkem při přípravě jídla i dalších procesech, kde je potřeba zahřát materiál.

2 Možnosti regulace výkonu hořáků

Regulace výkonu hořáků je klíčovým faktorem pro optimalizaci spalovacího procesu a snižování emisí. Existují dvě hlavní možnosti, jak regulovat výkon hořáků:

1) Regulace přes množství paliva - Tato metoda spočívá v úpravě množství paliva, které se dopravuje do hořáku. Pokud je potřeba snížit výkon, snižuje se i množství paliva. V opačném případě se zvyšuje.

2) Regulace přes průtok vzduchu - Tato metoda řídí množství vzduchu dodávaného do hořáku. Při potřebě snížení výkonu se snižuje i objem vzduchu, který prochází hořákem a naopak.

Oba způsoby lze kombinovat a použít dle požadovaného účinku. Důležité je správné nastavení regulace výkonu hořáků s ohledem na konkrétní podmínky provozu, což má za cíl nejen minimalizaci emisních hodnot, ale také zajištění efektivního a bezpečného provozu za optimálním využitím energie.

3 Speciální funkce hořáků (např. grilování, vaření na wok)

Hořáky jsou klíčovým prvkem v každé kuchyni. Kromě toho, že nám pomáhají vařit jídlo, nabízejí také speciální funkce, které umožňují různorodost při přípravě pokrmů. Mezi nejpopulárnější speciální funkce hořáků patří grilování a vaření na wok.

Grilování s hořákem je úžasnou možností pro připravu šťavnatých steaků, kuřecích kousků nebo zeleniny s charakteristickými grilovacím pruhy. Grilovací funkce umožňuje rovnoměrné rozložení tepla po celé ploše hořáku a tím pádem i dokonalou karamelizaci povrchu ingrediencí.

Další speciální funkcí u mnoha moderním hořáků je vaření na wok. Tato funkce je ideálním řešením pro milovníky asijské kuchyně. Díky vysokým teplotám a rychlému tepelnému zpracování potravin se wok pokrmům podařuje zachovat chuť, výraznou barvu a nutriční hodnoty.

Nakonec nelze opomenout ani další funkce, jako např. pečení či rychlé ohřátí ingrediencí, které jsou užitečné v každodenním vaření. Hořáky s těmito speciálními funkcemi usnadňují a zkvalitňují přípravu pokrmů, a stávají se tak nezbytným pomocníkem v každé moderní kuchyni.

Bezpečnostní prvky hořáků

Bezpečnostní prvky hořáků jsou důležitou součástí každého moderního kuchyňského sporáku nebo jiného zařízení s hořákem. Mezi nejčastěji používané prvky patří termoelektrický spínač, který zabraňuje úniku plynu bez ohnění, a termostat, který reguluje teplotu plamene. Další bezpečnostní opatření mohou zahrnovat bezpečnostní ventil, který se automaticky uzavře při vypnutí hořáku, čidla pro detekci úniku plynu a ochrannou mřížku na povrchu hořáku, aby se zabránilo kontaktu s plamenem. Je důležité pravidelně kontrolovat tyto prvky a zajistit jejich správnou funkci, aby se minimalizovala rizika spojená s používáním hořáků.

1 Automatické vypínání při přehřátí

Jedním z nejdůležitějších bezpečnostních prvků v moderních hořácích je funkce automatického vypnutí při přehřátí. Tato funkce zajišťuje, že pokud se části hořáku přehřejí nad určitou teplotu, hořák se sám vypne a tím zabrání možnému požáru a dalšímu poškození zařízení. Automatické vypínání je obvykle aktivováno termosenzorem, který monitoruje teplotu a signál o přehřátí pak okamžitě posílá do řídícího systému hořáku. Tento bezpečnostní prvek je proto důležité mít na paměti při nákupu nového hořáku, aby byla zajištěna maximální ochrana proti nebezpečným situacím spojeným s používáním tohoto zařízení.

2 Ochrana proti úniku plynu

Bezpečnost je nezbytnou součástí každého provozu hořáku. Úniky plynu mohou být velkým rizikem, zejména v uzavřených prostorách, kde může docházet ke shromažďování hořlavých plynů. Proto je důležité vynaložit úsilí na prevenci a řešení takových situací. Existují dvě hlavní metody ochrany proti úniku plynu - první z nich je instalace ventilů pro regulaci přívodu plynu. Tyto ventily se obvykle nacházejí na vstupu do hořáku a umožňují uzavření plynu v případě potenciálního ohrožení. Druhou metodou ochrany je použití speciálních senzorů, které dokážou detekovat přítomnost hořlavých plynů a informují o obsahu plynů pomocí zvukového nebo světelného signálu. Tyto senzory jsou často instalovány spolu s automatickými uzávěry ventilu, aby zabránily možnému úniku plynu do prostoru a minimalizovaly rizika poškození zařízení a nebezpečných situací pro lidi.

3 Bezpečnostní pojistky a indikátory

Při používání hořáku je důležité myslet na bezpečnost práce s touto technickou pomůckou. Existuje několik bezpečnostních pojistek a indikátorů, které mohou pomoci minimalizovat riziko nehody. První pojistkou je kontrola připojení plynu nebo elektřiny k hořáku. Druhou pojistkou pak může být zabezpečení proti nechtěnému rozfukování plamene, což se dá dosáhnout například instalací ochranného krytu. Třetím indikátorem bezpečnosti pak může být například signalizace přehřátí hořáku, což může naznačovat potenciální problém v jeho fungování a upozornit uživatele na nutnost provést údržbu anebo výměnu součástek.

Údržba a čištění hořáků

Údržba a čištění hořáků je nezbytnou součástí správného fungování zařízení, která hořáky využívají. Hořáky jsou neustále vystaveny kontaktu s hořlavými látkami a oxidy, což způsobuje postupné usazování nečistot a tvorbu koroze. Proto je důležité pravidelně provádět údržbu a čištění hořáků.

V první řadě je nutné pravidelně kontrolovat stav hořáku a jeho připojení. V případě jakýchkoliv poškození je třeba okamžitě konat, aby nedocházelo k úniku plynu nebo jiných nebezpečných situacích. Dále je potřeba hořák pravidelně čistit od usazenin, které se v něm hromadí. To lze provést například pomocí speciálních čisticích prostředků nebo suchým kartáčem.

Další důležitou součástí údržby hořáků je kontrola funkce ventilu a regulace plamene. Je nutné zajistit, aby plamen byl stálý a dostatečně silný pro optimální spalování paliva. V neposlední řadě je také dobré periodicky mazat klouby a spoje hořáků, aby nedocházelo k jejich zaseknutí nebo opotřebení.

Údržba a čištění hořáků je důležitým faktorem pro bezpečné a úspěšné využívání zařízení s hořáky. Pokud se tuto činnost pravidelně provádí, lze předejít mnoha problémům a potenciálním nebezpečím.

1 Doporučené postupy pro čištění hořáků

Hořáky jsou klíčovým prvkem mnoha zařízení, jako jsou například kotle, sporáky a ohniště. Aby však jejich funkce byla co nejefektivnější a zároveň aby nedocházelo k nebezpečnému hromadění nečistot, je důležité čistit hořáky pravidelně. Existuje několik doporučených postupů pro čištění hořáků, které se osvědčily v praxi. Mezi ně patří odstranění viditelných nečistot suchým hadrem, použití speciálních čisticích prostředků nebo odborné čištění pomocí kompresoru. Důležité je také dbát na to, aby byly hořáky při každodenním používání udržovány čisté a pravidelně kontrolovány. Správná údržba hořáků zajišťuje bezpečnost a ochranu vašich spotřebičů i domova jako celku.

2 Odstraňování nečistot a usazenin

Když mluvíme o hořáku, nejednou se dostaneme k tématu odstraňování nečistot a usazenin. Tyto zbytky mohou být způsobeny různým materiálem, který spalujeme v hořáku. S časem se tyto zbytky mohou hromadit a bránit přísun vzduchu do hořáku. To může vést ke snížené účinnosti hořáku a dokonce i k jeho poruše. Proto je důležité pravidelně čistit hořák a odstraňovat veškeré nečistoty a usazeniny. Někdy stačí použít hadici na stlačený vzduch, jindy je třeba rozebrat hořák kompletně a vyčistit jej ručně. Pamatujte si, že udržování vašeho hořáku v dobrém stavu vám prodlouží jeho životnost a také pomůže ušetřit na nákladech za energie.

3 Pravidelná údržba hořáků pro prodloužení životnosti

Pravidelná údržba hořáků je nezbytná pro jejich optimální výkon a prodloužení životnosti. Zde jsou tři klíčové kroky, které by měl každý uživatel dodržovat:

1. Čištění hořáků - Hořáky jsou často vystaveny prachu, špíně a zbytkům spalování. Je důležité pravidelně je čistit kartáčem a odstraňovat veškeré nečistoty.

2. Kontrola plamene - Pravidelně sledujte plamen vašeho hořáku při používání kotle nebo trouby. Pokud se plamen stane modrým, svítivým nebo nerovnoměrným, mohlo dojít ke vzniku problému s hořákem. V takovém případě je nezbytné provedení opravy.

3. Úprava tlaku plynu - Správný tlak plynu je důležitý pro efektivní spalování a bezpečnost provozu hořáků. Proto je vhodné pravidelně kontrolovat tlak plynu a potenciální problémy řešit ihned.

Dodržením těchto tří zásad lze zajistit dlouhodobou životnost hořáků a minimalizovat riziko poruchy zařízení.

Výběr hořáku

Při výběru hořáku je důležité zohlednit několik faktorů. Prvním faktorem je druh použití. Hořák určený pro vaření na domácí kuchyni bude mít jiné parametry než hořák používaný průmyslově. Druhým faktorem je typ paliva, které chcete použít. Existují hořáky na plyn, benzín, naftu a další druhy paliv. Kromě toho je také nutné vzít v úvahu velikost hořáku, výkon i cenu. Pamatujte si ale, že při výběru hořáku nejde jenom o finanční stránku, ale také o efektivitu a bezpečnost při jeho používání.

1 Kritéria pro výběr hořáku

Při výběru hořáku je důležité brát v úvahu několik kritérií, která ovlivňují jeho výkon a spolehlivost. Prvním kritériem je typ používaného paliva - hořák musí být navržen pro konkrétní druh paliva (plyn, kapalina, tuhá látka). Dále je důležitá velikost hořáku, kterou je třeba přizpůsobit množství a typu používaného paliva a rozměrům zařízení, do kterého bude hořák instalován. Dalším klíčovým faktorem je regulace plamene - správné nastavení hořáku umožní ekonomickou a funkční provozní úsporu. V neposlední řadě by měla být zohledněna i cena hořáku a jeho servisu. Celkově lze říct, že při výběru hořáku je důležité hledat kompromis mezi požadovanou výkonovou schopností, spolehlivostí a cenou.

2 Vhodné typy hořáků pro různé druhy vaření

Při vaření je důležité mít správný nástroj a hořák není výjimkou. Existuje mnoho typů hořáků, které jsou vhodné pro různé druhy vaření. Zde jsou dva typy hořáků, které jsou nejpoužívanější:

1. Plynu Hořák - Tento typ hořáku je ideální pro vaření na plynových sporácích. Je velmi přesný a umožňuje regulovat intenzitu ohně podle potřeby. Navíc plynu hořáky se rychle zahřívají, což šetří čas při vaření.

2. Indukční Hořák - Pro ty, kteří preferují elektrické vaření, jsou indukční hořáky jednou z nejlepších možností. Tento typ hořáku využívá elektromagnetické pole k ohrevu nádob a jídla, takže je velmi efektivní a šetří energii. Navíc indukční hořáky se rychle ochlazují, takže jsou bezpečnější v použití.

Vybrání správného typu hořáku může být klíčem k úspěšnému vaření. Ujištěte se, že vybíráte ten správný pro své potraviny a vaření, abyste dosáhli nejlepších výsledků.

3 Porovnání různých modelů hořáků na trhu

Na trhu existuje mnoho různých modelů hořáků, které se liší svými vlastnostmi a cenou. Mezi nejpopulárnější patří například plynové, elektrické a olejové hořáky. Plynové hořáky jsou obvykle levnější a snadněji ovladatelné, zatímco elektrické hořáky nabízejí rychlejší ohřev a nižší provozní náklady. Olejové hořáky jsou naopak vhodné pro specifické účely, jako je tavení kovů nebo sušení materiálů. Při výběru správného modelu je důležité zvážit potřeby uživatele a určit, který hořák bude nejefektivnější pro danou aplikaci.

Celkově lze říci, že hořák je nedílnou součástí mnoha zařízení, která používáme každý den. Bez něj bychom nemohli vytápět své domy, vařit jídlo na sporácích nebo ohřívat vodu v konvicích. Pochopení fungování hořáku a jeho údržby je klíčové pro zajištění bezpečného a efektivního provozu. Ať už se jedná o dieselový motor nebo klasický plynový sporák, hořák hraje důležitou roli při ohřevu paliva či plynu a jeho přeměně na užitečnou energii. Je tedy nutné s ním zacházet správně a pravidelně jej kontrolovat a servisovat, aby mohl plnit svou funkci co nejdéle a bez problémů.

1 Shrnutí důležitých informací o hořácích

Hořák, často označovaný jako burner, je zařízení sloužící k sloučení paliva a vzduchu pro účely spalování. Existuje mnoho různých typů hořáků v závislosti na druhu paliva, které se používá (například plynový hořák nebo olejový hořák). Některé z důležitých informací o hořácích jsou:

- Hořáky se používají v široké škále aplikací, včetně topení domů a budov, průmyslových procesů a výroby elektřiny.

- Spalování paliva v hořáku produkuje teplo, které se pak používá k určitému účelu (např. topení domu nebo generování elektřiny).

- Výkon hořaku se měří podle kapacity spalování (v kilowattech), což je důležitý faktor při plánování jeho použití.

- Správná údržba hořáků je klíčová pro bezpečnost a efektivitu jejich provozu. Pravidelné kontroly by měly provádět odborníci.

Protože hořák hraje důležitou roli v mnoha aspektech společnosti, je důležité si uvědomit jeho funkci a význam při používání různých druhů paliv.

2 Doporučení pro čtenáře při výběru a používání hořáků

Pokud se chystáte koupit nový hořák nebo používat ten, který již máte, je důležité pamatovat na několik doporučení. Prvním a zásadním krokem je výběr hořáku vhodného typu pro danou konkrétní aplikaci. Existují různé druhy hořáků, které jsou navrženy pro různé účely, například pro vytvoření ohně na grilu nebo pro pájení.

Druhým doporučením je správné používání hořáků. Pamatujte si, že každý druh hořáku má svá specifická pravidla a postupy používání. Pokud tedy nejste s jeho používáním obeznámeni, neváhejte se podívat do návodu k obsluze nebo požádat o radu specialisty v oboru.

Zohlednění těchto dvou doporučení vám pomůže vybrat vhodný hořák pro vaši potřebu a zajistí bezpečné a efektivní používání.

Zdroje

Když slyšíme slovo "hořák", obvykle nám napadne kuchyňský sporák nebo topný systém. Hořáky se však vyskytují v mnoha dalších zařízeních. Jde o zařízení, které slouží ke spalování paliva s cílem vyprodukovat teplo. Mezi běžné typy hořáků patří plynové, olejové, dřevěné a elektrické.

Každý druh hořáku vyžaduje specifický typ paliva a má svou vlastní účinnost a ekonomii. Plynové hořáky jsou často považovány za nejefektivnější a nejčistší zdroj tepla, zatímco dřevěné jsou populárním řešením pro ty, kteří preferují přirozený pocit ohně a jeho krásu.

V současné době se na trhu objevují i modernizované verze hořáků, které využívají nejrůznější technologie pro dosažení co nejlepšího výkonu a minimalizaci emisí. Tyto novinky se mohou zdát dražší na pořizování, ale dlouhodobě je ušetřený čas a energie při používání velmi cenný.

Zdroje tepla jsou důležitým prvkem v každé domácnosti, proto je dobré vybrat hořák, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a požadavkům.

1 Seznam použitých zdrojů a odkazů

V následujícím odstavci přinášíme seznam použitých zdrojů a odkazů, které byly využity pro napsání článku s tématem "hořák":

1. Špalíček, J. et al. Technologie tepelného zpracování paliv. Praha: Skriptum, 2007.

2. Kyselka, J. Hořáky a spalovací technika - konstrukce, provozování, údržba. Praha: GRADA Publishing, 2014.

3. Weishaupt Corporation. Burners for industry and commercial applications [online]. Dostupné z: https://www.weishaupt-corp.com/burners-for-industry-and-commercial-applications [citováno: 20.4.2021].

4. Riello Corporation. Burners [online]. Dostupné z: https://www.rielloburners.com/en/products/burners/ [citováno: 20.4.2021].

Tyto zdroje poskytly ucelený pohled na problematiku hořáků a jejich využití v různých oblastech průmyslu a byly klíčové pro formulaci obsahu tohoto článku.

Publikováno: 16. 08. 2023

Kategorie: domácí spotřebiče

Autor: Petruška Malinská

Tagy: hořák | burner