geometrický tvar

Úhelník

Úhelník: Tajemný geometrický tvar odhaluje své tajemství

Úvod do geometrického tvaru úhelník Geometrický tvar úhelníku patří mezi základní tvary, které jsou důležité nejen v matematice, ale i v dalších oblastech jako je například architektura. Úhelník má čtyři strany a čtyři vrcholy, přičemž protilehlé strany jsou rovnoběžné a mají stejnou délku. V tomto textu se...