jednotka tlaku

Par

Par: Základní jednotka tlaku v fyzice a její význam

Co je par? Para je základní jednotka tlaku v fyzice. Tlak je definován jako síla působící na určitou plochu. Para je také definována jako síla, která působí kolmo na jednotkovou plochu. Jednotka paru je pascal (Pa), který se rovná jedné newtonu na metr čtvereční. Para se používá k měření tlaku ve fyzikálních a...