mechanické zařízení pro přenos elektrického proudu z vedení na kolejová vozidla